Çukurova Üniversitesi 40 Personel Alımı Yapacak - Kamu ve Özel Sektör Personel Alımı İlanları

Pazartesi, Temmuz 24, 2017

Çukurova Üniversitesi 40 Personel Alımı Yapacak

Çukurova üniversitesi en az lise mezunu 40 personel alımı yapacak. Üniversitenin rektörlük makamı tarafından yapılan açıklamaya göre işe alımlar sözleşmeli personel statüsünde yapılacaktır. Çukurova Üniversitesi personel alımı atamalarında 2016 yılı KPSS B grubu puanları esas alınacaktır. Alımlar; Hemşire, Sağlık Teknikeri ve Sağlık Fizikçisi pozisyonları için yapılacaktır. Lisans ve Önlisans mezunlarının yanında Lise mezunları da ilana başvurabileceklerdir. Başvuru sonunda KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan ve yedek kazanan adayların isim listesi www.cu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Atanmaya hak kazanıp, kendisinden istenilen evrakları ilgili makamlara ulaştırmayan veya görev süresi gelip, mazeretsiz olarak işe başlamayan bir kişi olduğunda, yedek listesindeki aday sırasına göre adaylarla iletişime geçilecektir.
Çukurova Üniversitesi Memur Alımı

Çukurova Üniversitesi Personel Alımı Şartları

  1. T.C. vatandaşı olmak
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  4. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması
  5. Personel alımlarında Lisans mezunları için 2016 KPSSP3 grubu puanı, Ön Lisans Mezunları İçin 2016 KPSSP93 Puanı, Ortaöğretim (Lise) Mezunları İçin 2016 KPSSP94 Puanı esas alınacaktır.
  6. SGK'dan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  7. Nöbet sistemiyle çalışmaya engel olacak bir durumun olmaması gereklidir.

Çukurova Üniversitesi personel alımı 2017 hakkında sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan metninin tamamına ulaşmak için tıklayın. Yönlendirdiğimiz sayfada başvuru için istenilen belgeler ve başvuru işlemlerinin hangi kuruma yapılacağına ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Comments


EmoticonEmoticon