KOSGEB Personel Alımı ve Şartları - Kamu ve Özel Sektör Personel Alımı İlanları

Çarşamba, Temmuz 19, 2017

KOSGEB Personel Alımı ve Şartları

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi yaptığı açıklamaya göre bünyesine 40 adet personel alımı yapacak. KOSGEB personel alımı, Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleştirilecektir. İşe alımlar, KOBİ uzman yardımcısı pozisyonu için yapılacaktır. Memur alımı yapılacak olan iller ve hangi ile kaç memur alımı yapılacağına ilişkin bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

KOSGEB Personel Alımı Şartları

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
  4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  6. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
  7. Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,
  8.  Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
  9. KPSS sınavında 10'uncu maddede belirtilen puan türlerinde, 2017 yılında asgari 70 (yetmiş) puan almak,
  10. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren;
a) KUY01 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Makine, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Kimya, Matematik, Mekatronik, Metalürji veya Malzeme Mühendisliği ile diğer fakültelerin Matematik veya İstatistik bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSSP3 puan türünden asgari puanı almış olmak.
b) KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin İktisat, İşletme, Maliye veya Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSSP24 puan türünden asgari puanı almış olmak.
KOSGEB personel alımı
Referans Kodu Alım Yapılacak İl Pozisyon Sayısı
KUY01 Ağrı 1
KUY01 Ardahan 1
KUY01 Bartın 1
KUY01 Batman 1
KUY01 Çorum 1
KUY01 Diyarbakır 1
KUY01 Edirne 1
KUY01 Erzincan 1
KUY01 Erzurum 1
KUY01 Hakkari 1
KUY01 Iğdır 1
KUY01 İstanbul 3
KUY01 Kars 1
KUY01 Kilis 1
KUY01 Manisa 1
KUY01 Muş 1
KUY01 Siirt 1
KUY01 Şırnak 1
KUY02 Artvin 1
KUY02 Bingöl 1
KUY02 Bitlis 1
KUY02 Bursa 1
KUY02 Çankırı 1
KUY02 Düzce 1
KUY02 Gaziantep 1
KUY02 Gümüşhane 1
KUY02 Hatay 1
KUY02 İstanbul Anadolu Yakası 4
KUY02 İstanbul İkitelli 2
KUY02 İzmir 1
KUY02 Kırıkkale 1
KUY02 Rize 1
KUY02 Şanlıurfa 1
KUY02 Van 1

Başvuru

Yukarıda belirtilmiş olan şartları karşılayan adaylar, Başvurusunu 21 Temmuz 2017 tarihinde saat 09:00'dan 08 Ağustos 2017 günü saat 17:00'e kadar www.kosgeb.gov.tr internet adresi üzerinden yapacaktır. Yalnızca 1 pozisyon için başvuruda bulunma hakkınız vardır. Başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru elektronik ortamda www.kosgeb.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
Comments


EmoticonEmoticon