Selçuk Üniversitesi Hemşire Alımı - Kamu ve Özel Sektör Personel Alımı İlanları

Cuma, Temmuz 14, 2017

Selçuk Üniversitesi Hemşire Alımı

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi hastanesinde çalıştırılmak üzere bünyesine 81 adet personel alımı yapacak. Üniversitenin işe alımlarında KPSS B grubu sınav puanları esas alınmaktadır. 81 adet alımdan 55 tanesi hemşire pozisyonuna yapılacak olup, diğerleri ise ebe ve sağlık teknisyeni gibi pozisyonlar için yapılacaktır. Konya Selçuk Üniversitesi hemşire alımı için izlenmesi gereken yollara ve Selçuk Üniversitesi iş başvurusu için gerekli olan şartlara yazıdan ulaşabilirsiniz.

Genel Şartlar

 1. TC vatandaşı olmak,
 2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 6. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 7. Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak,
 9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)
NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeler fesih edilecektir.

Özel Şartlar

 1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek,
 2. KPSS B grubu sınavına girmiş olmak,
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
Selçuk Üniversitesi personel alımı

Selçuk Üniversitesi Personel Alımı

Selçuk Üniverstesi Tıp Fakültesi'nde hemşire pozisyonunda çalışmak isteyen adayların 12 Temmuz 2017 - 26 Temmuz 2017 tarihleri arasında hastanenin insan kaynakları biriminden temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.) Başvuru için gerekli olan belgeler:
 1. Nüfus Cüzdanı aslı.
 2. 1 adet vesikalık fotoğraf.
 3. Diploma Fotokopisi. (Aynı zamanda aslı da ibraz edilecektir.)
 4. Adli sicil kaydı.
 5. Lisans Mezunları için 2016 KPSSP3 B grubu, önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93, Ortaöğretim Mezunları için 2016 KPSSP94 (B) grubu puanını gösteren belge.
 6. Aranan niteliklerde istenilenleri kanıtlayıcı belgeler.
 7. SGK Hizmet Cetveli veya 657'ye tabi çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.

Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Süreci

Başvuru sonunda hemşire olarak atanmaya hak kazananların listesi hastanenin internet sitesi olan http://www.hastane.selcuk.edu.tr web adresinden. ilan edilecektir. Alım yapılacak kadronun iki katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek listesi sırası ile görüşmeye çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine belgeleri şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
Comments


EmoticonEmoticon