İMMİB KPSS Şartsız Personel Alımı Yapıyor - Kamu ve Özel Sektör Personel Alımı İlanları

Çarşamba, Ağustos 16, 2017

İMMİB KPSS Şartsız Personel Alımı Yapıyor

İMMİB, bünyesine proje personeli alımı yapacağını duyurdu. İşe alımlarda adaylardan KPSS şartı aranmayacak. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri tarafından yapılacak olan proje personeli alımında adaylardan bazı şartlar isteniyor. İşe alımlar İMMİB bünyesine yer almakta olan "Birleşmiş Mücevherciler" projesi kapsamında mücevher sektöründe ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ürünlere rekabet gücü kazandırılması amacıyla Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (UR-GE) projelerinde görev alacak, proje yönetimi, küme yönetimi, dış ticaret, iletişim ve organizasyon konularında bilgili ve deneyimli adaylar kapsamında yapılacak. Başvuru şartlarına ve iş başvurusu yapabilmek için kullanacağınız İMMİB iş başvuru formu bağlantısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İMMİB Personel Alımı Şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,
 6. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 7. TİM ve Birliklerden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
 9. Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun,
 10. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip,
 11. Tercihen ikinci yabancı dil bilmek,
 12. Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına ve takım çalışmasına yatkın olmak
 13. İletişim yönü kuvvetli olmak,
 14. Proje yönetimi, kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 15. Araştırmacı ve raporlama yetenekleri olmak,
 16. MS Office programlarını çok iyi kullanabilmek (Word, Excel, Powerpoint),
 17. Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek
 18. Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmamak şartlarına uyan adaylar ilana başvuru yapabilecek. 
 19. Adayların Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Mezunu olması da şart.
immib

Başvuru

İMMİB personel alımı yapılırken adaylardan KPSS şartı aranmadığından bahsetmiştik. Başvurular,  insan.kaynaklari@immib.org.tr e-posta adresine; iş başvuru formu, kimlik fotokokipi, Diploma ya da Mezuniyet belgesinin fotokopisi, güncel özgeçmiş (CV) ve Yabancı dil seviyesini gösteren belgenin örneği (YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi) gönderilmek suretiyle yapılmaktadır. İş başvuru formu için tıklayın.
Comments


EmoticonEmoticon