PTT 2500 Personel Alımı Başvuruları Başladı! - Kamu ve Özel Sektör Personel Alımı İlanları

Salı, Ağustos 15, 2017

PTT 2500 Personel Alımı Başvuruları Başladı!

Beklenen ilan sonunda yayınlandı. PTT 2500 personel alımı başvuruları bugün itibariyle başladı. Yayınlanan ilan metnine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), bünyesine 1671 adet Gişe ve Büro Görevlisi ile 829 adet Dağıtıcı alımı yapılacak. İşe alımlar sözleşmeli personel statüsünde gerçekleştirilecek. Başvuru için genel şartları, gerekli olan KPSS puanı ve alım yapılacak pozisyonları ilan yayınlanmadan önce sizlerle paylaşmıştık. Paylaştığımız bilgilerin hepsi bugünkü yayınlanan ilan metninde de yer aldı. Sizlere tekrar hatırlatmak adına başvuru şartlarını tekrar paylaşıyoruz.

Genel Şartlar

 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
 • On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak. NOT: 18/04/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
 • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
 • Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
 • Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).
 • Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.
 • Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
 • 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve yeterli puanı almış olmak
PTT

Özel Şartlar

a) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;
 1. Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların Ek-2 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.
 2. Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
 3. KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
b) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;
 1. 1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların Ek-3 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 21/08/2017 tarihinde veya önceki bir tarihte sahip olmak.)
 3. Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
 4. KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Başvuru

PTT personel alımından faydalanmak istiyorsanız, başvurular, 15-21 Ağustos 2017 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır. Adaylar en fazla 25 tercih yapma hakkına sahiptirler.
Comments


EmoticonEmoticon