Belediye ve İl Özel İdaresi Personel Alımında Büyük Değişiklik - Kamu ve Özel Sektör Personel Alımı İlanları

Salı, Kasım 14, 2017

Belediye ve İl Özel İdaresi Personel Alımında Büyük Değişiklik

14 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre Belediye ve İl Özel İdaresi personel alımlarında değişikliğe gidildi. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye Zabıta ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İÇŞLERİ BAKANLIĞINDAN İZİN ALINACAK

Mahalli idareler, atama yapmak istedikleri kadro unvanı ve sayıları için İçişleri Bakanlığı'ndan izin alacak. İdare bünyesinde (5) kişilik sınav komisyonu oluşturulacak. Sınav ile ilgili bütün işlemler bu komisyon tarafından yürütülecek.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava son başvuru tarihi itibariyle;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,
Geçerlilik süresi dolmamış KPSS puan türünden, sınav duyurusunda belirtilmiş olan asgari puanı almış olmaları,
Alım yapılacak kadro unvanları için duyuruda belirlenen asgari niteliklere sahip olmaları gerekir.
memur


BAŞVURULARIN YAPILMASI

Başvurular, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılır. Duyuruda belirtilmesi durumunda elektronik ortamda da başvuru yapılabilir.

Başvuru sırasında; adaylardan bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki başvuru formunun yanı sıra nüfus cüzdanı veya kimlik kartı, mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, sürücü belgesi ve benzeri belgelerin aslı veya sureti istenir. Elektronik ortamda yapılan başvurularda yukarıdaki belgeler duyuruda belirtilen tarihe kadar ibraz edilir.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumca tasdik edilebilir.

ARİTMETİK ORTALAMA ALINACAK
Atamaya esas başarı puanı, idare tarafından yapılan yazılı ve sözlü giriş sınavı puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.
Belediye, itfaiye ve zabıta alımlarıyla ilgili önceki yönetmeliklerle 25 olarak belirlenen yaş sınırı, "Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak" şeklinde düzenlendi.
Comments


EmoticonEmoticon