4 Bin İnfaz Koruma Memuru Alınıyor - Kamu ve Özel Sektör Personel Alımı İlanları

Pazar, Nisan 01, 2018

4 Bin İnfaz Koruma Memuru Alınıyor

 Yeni dönem infaz koruma memuru alımı için geri sayım devam ediyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında yapılacak İnfaz Koruma Memuru alımı için ilanlar beklenmeye devam ediyor. On binlerce memur adayı, ilanların bir an önce yayımlanması için Adalet Bakanlığı ile CTE'ye seslerini duyurmaya çalışırken başvuru şartlarında da bazı değişikliklerin yapılmasını istiyor. Peki yeni dönem İKM alımları ne zaman yapılacak? Kaç İKM alımı yapılması bekleniyor? Başvuru şartları nelerdir?

KAÇ İKM ALIMI YAPILACAK?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü infaz koruma memuru alımını her yıl yapmaktadır. Geçtiğimiz yıl tek sefer yapılan İKM alımında 3 bin 222 adet infaz koruma memuru alımı için ilan yayımlanmıştı. Bu ilanın başvuru süreci hala sona ermedi. On binlerce aday İKM alımı sözlü mülakat sonucunu bekliyor.

Her yıl ortalaa iki defa ilana çıkan CTE, geçtiğimiz yıl tek sefer ilana çıkmıştı. Bu durum adayların tpekisi ile karşılanırken adaylar, bu yıl da aynı şeyin yaşanmamasını istiyor. Bütçe görüşmelerinde Adalet Bakanlığı ile bağlı kuruluşlara yardımcı personel olarak 10 bin 500 personel alımı yapılacağı bildirildi. Yapılan açıklamada bunun büyük bir bölümünün İKM ve zabıt katibi olacağına yer verildi. Geçen yıla oranla bakıldığında bu yıl 4 bin civarında İKM alımı yapılması bekleniyor. Öte yandan şu anda yapım aşamasında olan ve yakın zamanda açılacak olan cezaevlerine de İKM alımı yapılması durumunda 4 binlik sayının KHK'larla yukarı çekilmesi öngörülüyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

İKM alımlarında başvuru şartlarında herhangi bir değişiklik henüz yapılmış değil. Yeni dönem İKM alımlarının şu şartlarla yapılması bekleniyor.
  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
  • Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
  • Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
  • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak ve KPSS'nin yapıldığı tarihte 30 yaşını aşmamış olmak.
  • Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,
  • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.

BAŞVURU ŞARTLARI ESNETİLSİN TALEBİ

Memur adayları, İKM alımlarında yaş şartının ve KPSS puan sınırı şartında bazı esnetilmeler yapılmasını istiyor. Ancak bu konuda bir düzenleme olup olmadığı, herhangi bir çalışma yürütülüp yürütülmediği bilinmiyor.

ALIMLAR NE ZAMAN?

Yeni İKM alımlarının, mevcut alım sürecinin sona ermesinin ardından yapılması bekleniyor. Bu da tahmini olarak Nisan-Mayıs dönemine denk gelmektedir.

1 yorum:


EmoticonEmoticon