PTT 5.000 Personel Alacak - Kamu ve Özel Sektör Personel Alımı İlanları

Cumartesi, Nisan 28, 2018

PTT 5.000 Personel Alacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT’ye 5 bin personel alınması için çalışmalara bu ay başlanacağı müjdesini verdi. Bu açıklamansın ardından vatandaşlar hangi pozisyonlara alım yapılacağını araştırmaya başladılar. Alımlar genellikle Buna göre alımların büyük bir bölümü gişe görevlisi, büro görevlisi, dağıtıcı pozisyonları için yapılmaktadır. Eğer ihtiyaç varsa yine avukat, teknisyen, hizmetli, şoför, mühendis, bekçi, güvenlik görevlisi vb. gibi pozisyonlar içinde atamalar yapılabilir. PTT personel alımına ilişkin güncel gelişmeleri haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

Yeni alım ile ilgili şartlar henüz açıklanmadı. Son yapılan alımda istenilen şartları aşağıda bulabilirsiniz.

GENEL ŞARTLAR

a) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 15/08/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ptt personel alımı

ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

a) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların Ek-2 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

2) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

3) KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

ALINACAK POZİSYONLAR NELERDİR?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan müjdesi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi PTT'nin 5 bin memur alımı yapacağı öğrenildi. Peki alınacak pozisyonlar nelerdir? Buna göre alımların büyük bir bölümü gişe görevlisi, büro görevlisi, dağıtıcı pozisyonları için yapılacaktır. Eğer ihtiyaç varsa yine avukat, teknisyen, hizmetli, şoför, mühendis, bekçi, güvenlik görevlisi vb. gibi pozisyonlar içinde atamalar yapılabilir.

2018 PTT MEMUR MAAŞI NE KADAR?

2018 ile birlikte birçok kuruma olduğu gibi Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi PTT bünyesinde görev yapan dağıtıcı, gişe memuru ve büro memuru maaşlarına da zam yapıldı. Yeni zamlarla birlikte PTT, çalışanlarına ortalama 3 bin TL maaş vermektedir.
Comments


EmoticonEmoticon