Bedelli Askerlik Başvuru Kılavuzu Yayınlandı - Kamu ve Özel Sektör Personel Alımı İlanları

Cuma, Ağustos 03, 2018

Bedelli Askerlik Başvuru Kılavuzu Yayınlandı

Milli Savunma Bakanlığı MSB 3 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla bedelli askerlik için başvuru kılavuzunu yayımladı. Bedelli askerlik usul ve esasları belli oldu.


Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından 3 Ağustos 2018 tarihli resmi gazetede bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin yayımlanmasının ardından ASAL.MSB internet sitesinde yayımlandı. Bedelli Askerlik başvuru kılavuzuna aşağıdaki MSB internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Bedelli askerlik için 3 ay içinde askerlik şubelerine başvurmak gerekiyor! Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiilî askerlik hizmetine başlamamış ve 1 Ocak 1994 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğan 1076 sayılı Kanun ile bu Kanuna tabi yükümlüler; istekleri hâlinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları, 15.000 Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını defaten ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.
Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar, istekleri halinde birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.
3 Ağustos 2018 tarihinden önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekleri hâlinde yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.
Bedelli Askerlikten yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar.
Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar karşılığı Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Bedelli Askerlikten yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir ve bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezalan tahsil edilmez.
MSB ASAL internet sayfası için TIKLAYINIZ. (Şu an çok yoğun olduğundan açmamaktadır. 3 aylık süre olduğundan kısa sürede düzelecektir.)

Comments


EmoticonEmoticon