KPSS 60 Puanla Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alımı - Kamu ve Özel Sektör Personel Alımı İlanları

Salı, Kasım 20, 2018

KPSS 60 Puanla Kadın-Erkek Zabıta Memuru Alımı

Arnavutköy Belediye Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile KPSS 60 Puanla Kadın -Erkek 40 Zabıta Memuru alınacak. Başvurular başladı. Başvuru şartları ve diğer detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Arnavutköy Belediye Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile KPSS 60 Puanla Kadın -Erkek 40 Zabıta Memuru alınacak. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer detayları haberimizin devamında okuyucularımızla paylaşıyoruz.
zabıta

Yayımlanan ilanda "Arnavutköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ZABITA MEMURLUĞU BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS (B) grubu Seçme Sınavına girmiş ve en az 60 puan almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediye tarafından yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Başvuru formu (www.arnavutkoy.bel.tr adresinden temin edilecektir.)

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi

Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı ve belediye tarafından onaylanmak üzere fotokopisi,

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı

Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (erkek adaylar için)

En az B sınıfı sürücü belgesi aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

4 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Boy ve Kilo ölçümleri başvuru sırasında yapılacaktır.
Yeni zabıta alımlarından haberdar olmak için Facebook grubumuza katılmayı unutmayın. Facebook grubumuza katılmak için TIKLAYIN.
Comments


EmoticonEmoticon