Karayolları Genel Müdürlüğü 43 Personel Alımı Yapıyor - Kamu ve Özel Sektör Personel Alımı İlanları

Pazartesi, Aralık 10, 2018

Karayolları Genel Müdürlüğü 43 Personel Alımı Yapıyor

KGM personel alımı süreci için geri sayım başladı. 43 personelin istihdam edileceği Karayolları Genel Müdürlüğü, personel alımı sürecini açıktan atama ile tamamlayacak. Bugün başlayan başvuru süreci, 19 Aralık tarihinde ise sona erecek. Peki, KGM personel alımı başvurusu için şartlar neler olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Karayolları Genel Müdürlüğü açıktan atama ile teknik personel alımı yapmaya hazırlanıyor. İnşaat Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği gibi birçok alanda gerçekleştirilecek olan KGM personel alımı, 10-19 Aralık tarihleri arasında tamamlanacak. Peki, KGM personel alımı başvurusu nasıl gerçekleştirilecek? İşte, o başvuru şartları ve diğer tüm detaylar

KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuruda bulunmak isteyen adaylardan talep edilen genel şartlar;

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,
- 2018 yılı KPSS de KPSSP3 puan türünden (70) ve üzeri puan almış olmak olacak.

ÖZEL ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU NASIL YAPILIR

Sözlü sınava girmek isteyenlerin Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.kgm.gov.tr) yer alan “İlk Atama Başvuru Formu”nu elektronik ortamda doldurarak son başvuru tarihi mesai bitimine kadar aynı adrese iletmeleri gerekmektedir.

Her aday, atanabileceği kadro unvanı ve niteliklerine göre ilan edilen görev yeri sayısı kadar tercihte bulunabilecektir.

Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Genel Müdürlükçe herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Posta ile veya diğer şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınava, ilanda belirtilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan birden fazla
aday bulunması halinde bu adaylar da sözlü sınava alınacaktır.
karayolları genel müdürşüğü

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad-soyadları ile sınav yerleri ve tarihleri en az yedi gün önce Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınava adaylar fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) ile gireceklerdir.

Sözlü sınavda adaylar, Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili olarak mesleği dahilinde bulunan konular (mesleki bilgi), bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyâkatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yeteneği ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (100) puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda en az (70) puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının %20 sini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenecektir.

Asıl ve yedek liste sıralaması yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da aynı olması halinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin son teslim tarihini müteakip güvenlik soruşturmalarının sonuçlandırılmasından itibaren takip eden otuz gün içerisinde yapılacak olup, ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.

Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde, belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler dışında, belgelerini teslim etmeyen veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan adayların sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayan adayların belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atamaları iptal edilir. İki aylık sürenin hesabında atamanın tebliğ tarihi esas alınır.

Sınavı kazananlardan başvuru formunda ve istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve bundan sonra açılacak olan sınavlara da katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Gerçeğe aykırı ve/veya yanıltıcı beyanda bulunanlar kamu görevlisi ise ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
Comments


EmoticonEmoticon