KPSS 55 Puanla Memur Alımı Yapılıyor - Kamu ve Özel Sektör Personel Alımı İlanları

Cuma, Ocak 04, 2019

KPSS 55 Puanla Memur Alımı Yapılıyor

KPSS 55 puanla personel alımı ilanı yayınlandı. Nusaybin Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilan ile çok sayıda farklı pozisyonlarda memur alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru, tarihleri, alım yapılacak pozisyonlar ve diğer tüm detaylar ile ilgili bilgileri haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Nusaybin Belediye Başkanlığı'nın VHKİ, Tahsildar, Memur, Sosyolog, Tekniker, Mühendis, Psikolog, Zabıta, Bilgisayar İşletmeni ve Mühendis kadroları için gerçekleştireceği personel alımına başvuru işlemleri devam ediyor. Mardin Nusaybin Belediye Başkanlığı'nın resmi internet sayfasından, DPB'den ve çeşitli basın yayın kuruluşları aracılığıyla yapılan memur alımı duyurusunda, başvuru yapacak adayların KPSS'ye girmiş olması gerektiğine dikkat çekilirken, her bir pozisyon için ayrıca belirtilen başvuru özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiği belirtildi.

Mardin Nusaybin Belediye Başkanlığı Devlet Memuru Alımı Başvuru Genel ve Özel Şartları

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • T.C. Vatandaşı olmak
  • Kamu Haklarından mahrum bulunmamak
  • Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılı suçlar dışında tescil edilmemiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine işlenmiş suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolandırıcı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak

personel

NUSAYBİN BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

İlan edilen ünvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavından) alım yapılacak ünvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS Puanını almış olmak.
Daha önceki çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
Zabıta Memuru kadrosuna atanacaklarda Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi gereğince; a) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. b) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
Hangi kadroya müracaat edeceklerini belirtmek. Zorundadırlar.
Birden çok kadroya başvuru yapılması durumunda, adayın puanı yalnızca sıralamada en yukarıda olduğu kadroda değerlendirilecektir.
Başvurular Ne Zaman Sona Erecek?

Nusaybin Belediye Başkanlığı'nın memur alımı için başvuru işlemleriğ 24 Aralık 2018 tarihinde başlamıştı. İlgili alıma başvuru yapmak isteyen adaylar talep edilen belgelerle birlikte 15 Ocak 2019 tarihi mesai bitimine kadar Nusaybin Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosuna müracaat edecekler.

Başvuru Sırasında Talep Edilen Belgeler
Comments


EmoticonEmoticon