Dijital Dönüsüm - Kamu ve Özel Sektör Personel Alımı İlanları

Salı, Nisan 23, 2019

Dijital Dönüsüm

dijital dönüşüm
Dijital dünyadaki yeni gelişmeler ile birlikte şirketler çalışma şekillerini yeni teknolojilere göre güncellemekte ve bu değişim ile birlikte üretim süreçlerindeki yeni gelişmeler ile seri üretim faaliyetlerinin hızlanması ve rekabet sıralamasında, fark yaratabilmek adına dijital dönüşüm önemli takip edilmelidir. Üretim süreçlerinin yenilenmesi ile birlikte yeni trendlere ve rekabetine uyum sağlamak daha olağandır.

Sanayinin dijital dönüşümü ile birlikte üretim süreçlerinin ve mantığının değişmesi ile birlikte yeni modeller ortaya çıkmıştır. Robotik ve Yapay zeka teknolojileri sayesinde, istikrarlı bir çalışma desteği sunan otonom robotlar ve yazılımlar ile üretim süreci daha verimli şekilde gerçekleştirilir. Bu sayede globaldeki en iyi markaların rekabet seviyesine yaklaşmak ya da geçmek daha olası hale gelir. Otonom robotların daha yoğun kullanılması, büyük veri ile ürün satışı ve geliştirilmesi doğru analiz edilmesi ve sanayinin dijital’e dönüşümünü gerçekleştirmesi gelişmelerin başında gelir. Bu değişimi gerçekleştiren firmaların, global firmalar ile yarışabilmesi çok daha yüksek bir olasılık haline gelir. Bununla birlikte Markaların, departmanları için iletişim ve araştırma teknolojilerinin gelişimi yeni trendlere ve teknolojilere adapte edilerek üretimde yeni bir aşama kaydetmesi için daha hızlı ve yararlı olmaktadır.

Dijital dönüşüm alanındaki son trendlere bakıldığında; Siber Güvenlik, AR/VR, Big Data, Otonom Robotlar, Iot, 3D Yazıcılar, Simülasyonlar, Sistem Entegrasyonları, Bulut Bilişim, Kripto Paralar, Dijital Pazarlama, dijital dönüşümün tüm alanlarını kapsayan teknolojilerdir. Bu dönüşümleri sektörel olarak indirgediğimizde; tekstil, makine, sağlık, sinema gibi sektörlerin yeni inovasyonlar ve veri analizleri ile hedef kitle hakkında bilgiye ulaşarak, hedef kitleyi tanıma, talep gören içerik, ürün veya hizmet geliştirmeyi daha iyi hale getirmektedir.

Dijital Dönüşümün Artıları nelerdir?
Kobiler için dijital dönüşüm olumlu yönleri ile incelediğimizde; maliyetleri azaltmak, içerikleri iyi hale getirmek ve bilgi paylaşımının hızlandırılması olarak kısaca dile getirebiliriz. Üretimde kaynakların yüksek maliyetini düşürmek ve verimli bir işleyişe sokmak üzerine odaklanılır. Bu sayede üretim süreçleri hız kazanır ve üretim oranında artış gerçekleşir. Ürün ve üretim kalitesi arttırılarak, rakiplere üstünlük kurma ve başarı ihtimalleri artar. Dolayısıyla, pazardan alınan pay yükselir..

Sanayinin dijital dönüşümü ile üretim faaliyetleri yapay zeka, otomasyon ve entegre gelişmiş yazılımlar adapte edilerek, bilgi aktarımı, üretim süreçleri ve veri akışı oluşur.. Ürün gelişimleri adına yeni trendler ile üretim faaliyetlerinde değişmeler gözetilir. 3 boyutlu yazıcılar ile baskı, modellemer yapılması bunların elle yapılmasında ötededir. Bunun gibi yeni teknolojilerin kullanılması kaynakların daha verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

Bu sayede hem üretim gelişir hemde büyük veriye adapte olan markaların görsel ve yazı dökümanlarını anlamlı veriye dönüştürmesi ile birlikte dijitale adapte olmuş başarılı adımlar atılır.

Sanayinin Dijital Dönüşümü hakkında detaylı bilgiye ulaşmak Sanayinin dijital dönüşümü sitesini ziyaret edebilirsiniz.      
Comments


EmoticonEmoticon